หน้าหลัก | หลักการเทวาลัยจตุคามรามเทพ | วัตถุมงคล | ความรู้สู่ความจริงแท้แห่งองค์จตุคามรามเทพ | แผนที่/ติดต่อเรา | ที่พักในจังหวัดประจวบฯ

ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "ขอพรองค์จตุคามรามเทพ" ณ เทวาลัยจตุคามรามเทพ...... จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น.เป็นตันไป...สำหรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานขอพรปีใหม่จะได้รับแจกวัตถุมงคล และร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ โดยท่านพล.ต.ท. สรรเพชญ  ธรรมาธิกุล เป็นผู้บริจาคจับและแจกวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรก ปี 2530 ถึงปัจจุบัน   

ผู้ยอมหักไม่ยอมงอต่ออธรรม
เป็นผู้นำเป็นผู้กล้าทำหน้าที่


พล.ต.ท สรรเพชญ ธรรมาธิกุล
ผู้สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประวัติ..คลิก
 
 เยือนปราสาทวัดภู อัญเชิญ พระนางอัปสรเมรา กลับบ้านเกิด
 ผ้ายันตร์ทวาทศมณฑล
 เทวาลัยเทวโลก
 ความศักดิ์สิทธิ์ของดาวกฤติกา
 องค์ประเสริฐแห่งไก่‏


 เสาหลักชัยจตุคามรามเทพ 1 เดียวกลาง กทม. ของ 'นายศิริชัย บูลกุล'
 เศียรจตุคามรามเทพรุ่นแรก
 พระผงนาคปรก 5 เศียร
 ดาวหางลางแห่งความหายนะ
 มีดจตุคามรามเทพ

ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "ขอพรองค์จตุคามรามเทพ" ณ เทวาลัยจตุคามรามเทพ

            จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น.เป็นตันไป...สำหรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานขอพรปีใหม่จะได้รับแจกวัตถุมงคล และร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ โดยท่านพล.ต.ท. สรรเพชญ  ธรรมาธิกุล เป็นผู้บริจาคจับและแจกวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรก ปี 2530 ถึงปัจจุบัน    มีอาหาร กาแฟและน้ำดื่ม บริการ..ฟรีตลอดงาน  โปรดแต่งกายชุดสุภาพครับ.....


"เชิญชม "เทวาลัยจตุคามรามเทพ" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รายการ "ของดีเมืองไทย"


ตารางกิจกรรมเทวาลัยจตุคามรามเทพ
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558

เนื่องด้วยในพิธีขอได้ไหว้รับแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและมีอีกหลายท่านไม่ได้เข้าขอพรจากองค์จตุคามรามเทพองค์เจ้าแม่นางพญา ให้ช่วยเหลือตามประสงค์

ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดลำดับความจำเป็น และจัดเตรียมอาหารไว้รองรับให้ทั่วถึง ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อไปนี้

1. กรณีที่จะขอให้องค์จตุคามรามเทพ องค์เจ้าแม่นางพญาช่วยเหลือต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุดของผู้ขอ และขอได้เพียงคนละหนึ่งเรื่อง

2 .ก่อนถึงวันพิธี ให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 032 - 604062

                              2.1 ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

                              2.2 เรื่องที่ขอให้ช่วยโดยสรุป

                               2.3 จำนวนคนที่ไปร่วมพิธี

                              2.4 มีความเชื่อและศรัทธาองค์จตุคามรามเทพองค์เจ้าแม่นางพญา อย่างไร

                              2.5 ทราบวันพิธีขอได้ไหว้รับจากที่ใดหรือผู้ใดแนะนำ

อนึ่ง ขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านแต่งกายสุภาพและอยู่ในความสงบเรียบร้อยตลอดพิธี อันเป็นการเคารพต่อสถานที่และให้เกียรติ์ท่านพลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล


สำหรับทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงานขอพรปีใหม่จะได้รับแจกวัตถุมงคล และร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษ โดยท่านพล.ต.ท. สรรเพชญ  ธรรมาธิกุล เป็นผู้บริจาคจับและแจกวัตถุมงคลตั้งแต่รุ่นแรก ปี 2530 ถึงปัจจุบัน    มีอาหาร กาแฟและน้ำดื่ม บริการ..ฟรีตลอดงาน  โปรดแต่งกายชุดสุภาพ

 
    *** บทความพิเศษ ***

เรื่องเทวาลัยเทวโลก

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของดาวกฤติกา


      ทางเทวาลัยจตุคามรามเทพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ จ.อ.สมบัติ เกิดมงคล หรือ จ.อ.ญาณวุฒิ เกิดมงคล (จ่าบัติ ทัพพระยา)  และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมของเทวาลัยจตุคามรามเทพ .หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ


      


*** ผู้สนับสนุน Web site ***

คลินิกการแพทย์แผนไทย ปิยะพงษ


 

 


 ทัวร์ลาวใต้ วันที่ 6-8 ธันวาคม 2558 (อัญเชิญพระนางอัปสรเมรากลับบ้านเกิด)
 ทัวร์ย้อนรอยเยี่ยมบ้านองค์จตุคามรามเทพ ชุดที่ 1
 ทัวร์ย้อนรอยเยี่ยมบ้านองค์จตุคามรามเทพ ชุดที่ 3
 ทัวร์ย้อนรอยเยี่ยมบ้านองค์จตุคามรามเทพ ชุดที่ 2
 ความคืบหน้าการสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ Update 4 กรกฎาคม 2557 ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่ององค์จตุคามรามเทพ และพระผงสุริยัน - จันทรา ตราไปรษณียากร
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ความถูกต้องตราไปรษณียากรชุด จตุคามรามเทพ
 การจัดสร้างตราไปรษณียากร ชุดจตุคามรามเทพ
 ขอให้ดำเนินคดีกับผู้สร้างวัตถุ มงคลจตุคามรามเทพปลอมแปลง
 ขออนุญาตสร้างวัตถุมงคล หลักเมืองนครศรีธรรมราชตามแบบ พระผงสุริยัน-จันทรา พ.ศ. 2530 และผ้ายันต์ รวมทั้งเทวรูป พระโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ นาคปรก 7 เศียร พ.ศ. 2532
 คำถามที่พบบ่อย
Copyright (c) 2006 Suriyunjuntra.com , All rights reserved. Designed by : ธารา อินมี

โทร.081-4347328 (tara_inme@yahoo.com)