หน้าหลัก | หลักการเทวาลัยจตุคามรามเทพ | วัตถุมงคล | ความรู้สู่ความจริงแท้แห่งองค์จตุคามรามเทพ | แผนที่/ติดต่อเรา | ที่พักในจังหวัดประจวบฯ

ข่าวดี !!!!  เปิดเช่าบูชา ผ้ายันตร์ "ธงพังพระกาฬ" และ "แผ่นปั๊มทองเหลืองพิธีไหว้ครูเทวาลัยจตุคามรามเทพ พ.ศ. 2557"  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณโจ ธารา อินมี โทร 08-1434-7328

ผู้ยอมหักไม่ยอมงอต่ออธรรม
เป็นผู้นำเป็นผู้กล้าทำหน้าที่


พล.ต.ท สรรเพชญ ธรรมาธิกุล
ผู้สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช ประวัติ..คลิก
 
 ผ้ายันตร์ทวาทศมณฑล
 ตามหาพระสยามเทวาธิราช
 เทวาลัยเทวโลก
 ความศักดิ์สิทธิ์ของดาวกฤติกา
 องค์ประเสริฐแห่งไก่‏


 เสาหลักชัยจตุคามรามเทพ 1 เดียวกลาง กทม. ของ 'นายศิริชัย บูลกุล'
 เศียรจตุคามรามเทพรุ่นแรก
 พระผงนาคปรก 5 เศียร
 ดาวหางลางแห่งความหายนะ
 มีดจตุคามรามเทพ

"เชิญชม "เทวาลัยจตุคามรามเทพ" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5

รายการ "ของดีเมืองไทย"


ตารางกิจกรรมเทวาลัยจตุคามรามเทพ

พิธีขอได้ ไหว้รับ                  วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
ขอพรปีใหม่  วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558


เนื่องด้วยในพิธีขอได้ไหว้รับแต่ละครั้งที่ผ่านมา มีสมาชิกเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากและมีอีกหลายท่านไม่ได้เข้าขอพรจากองค์จตุคามรามเทพองค์เจ้าแม่นางพญา ให้ช่วยเหลือตามประสงค์

ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดลำดับความจำเป็น และจัดเตรียมอาหารไว้รองรับให้ทั่วถึง ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อไปนี้

1. กรณีที่จะขอให้องค์จตุคามรามเทพ องค์เจ้าแม่นางพญาช่วยเหลือต้องเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญที่สุดของผู้ขอ และขอได้เพียงคนละหนึ่งเรื่อง

2 .ก่อนถึงวันพิธี ให้แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข 032 - 604062

                              2.1 ชื่อนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์

                              2.2 เรื่องที่ขอให้ช่วยโดยสรุป

                               2.3 จำนวนคนที่ไปร่วมพิธี

                              2.4 มีความเชื่อและศรัทธาองค์จตุคามรามเทพองค์เจ้าแม่นางพญา อย่างไร

                              2.5 ทราบวันพิธีขอได้ไหว้รับจากที่ใดหรือผู้ใดแนะนำ

อนึ่ง ขอให้สมาชิกที่เข้าร่วมพิธีทุกท่านแต่งกายสุภาพและอยู่ในความสงบเรียบร้อยตลอดพิธี อันเป็นการเคารพต่อสถานที่และให้เกียรติ์ท่านพลตำรวจโทสรรเพชญ ธรรมาธิกุล


ข่าวดี !!!!   เปิดเช่าบูชา ผ้ายันตร์ "ธงพังพระกาฬ" และ

"แผ่นปั๊มทองเหลืองพิธีไหว้ครูเทวาลัยจตุคามรามเทพ พ.ศ. 2557"

ผ้ายันตร์ "ธงพังพระกาฬ"
"แผ่นปั๊มทองเหลืองพิธีไหว้ครูเทวาลัยจตุคามรามเทพ พ.ศ. 2557"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณโจ ธารา อินมี โทร 08-1434-7328


ด่วน !!!!  เปิดจองวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ มี 3 ขนาด

รายละเอียด พระบูชาจตุคามรามเทพ ที่สวยที่สุดของที่สุด ในโลก มีทั้งหมด 3 ขนาด (ชุดนี้จะทำพิธีเททอง ณ เทวาลัยจตุคามรามเทพ อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ)

ขนาดใหญ่ (ความสูง 119 เซนติเมตร)  สร้าง 29 องค์       

        - แบบเนื้อโลหะปิดทอง สร้าง 12 องค์ (ใกล้หมด)

        - แบบเนื้อโลหะรมดำ สร้าง 17 องค์ (ใกล้หมด)

ขนาดกลาง (ความสูง 27 นิ้ว) สร้าง 39 องค์

        - แบบเนื้อโลหะปิดทอง 12 องค์ (เหลือน้อย)

        - แบบเนื้อโลหะรมดำมันปู 27 องค์ (ใกล้หมด)

ขนาดเล็ก (ความสูง 14 นิ้ว) สร้าง 49 องค์

        - แบบเนื้อโลหะปิดทอง 12 องค์ (ใกล้หมด)

        - แบบเนื้อโลหะรมดำมันปู 37 องค์ (หมดแล้ว)

รายได้ทั้งหมดเพื่อนำมาสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และสวยงามที่สุดในโลก ขนาดความสูง 39 เมตรรูปแบบที่สร้าง ตามแบบพระบูชาที่เปิดให้จอง **ทุกองค์จะเทด้วย มวลสารโลหะจากชนวนพระตั้งแต่สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช เช่น ชนวนพระบูชาจตุคามรามเทพนาคปรก 7 เศียรรุ่นแรกปี 2532 ชนวนพระบูชานาคปรก 9 เศียรรุ่นแรกปี 2534 ชนวนพระบูชานาคปรก 5 เศียรรุ่นแรกปี 2536 ทั้งยังมี ทองคำ นาค เงิน และผสมคันฉ่องโบราณของจีนหลายยุคหลายสมัยอีกเป็นจำนวนมาก**  สอบถามได้ที่คุณธารา  อินมี  โทร 08-1434-7328

 *****ภาพต้นแบบวัตถุมงคลที่จัดสร้าง ******** บทความพิเศษ ***

เรื่องเทวาลัยเทวโลก

เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของดาวกฤติกา


      ทางเทวาลัยจตุคามรามเทพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ จ.อ.สมบัติ เกิดมงคล หรือ จ.อ.ญาณวุฒิ เกิดมงคล (จ่าบัติ ทัพพระยา)  และไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมของเทวาลัยจตุคามรามเทพ .หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ


                สอบถามได้ที่คุณธารา  อินมี  โทร 08-1434-7328

เศียรจตุคามรามเทพพร้อมฐานไม้
เศียรจตุคามรามเทพพร้อมฐานไม้
เศียรจตุคามรามเทพ(เนื้อไฟเบอร์)พร้อมฐานไม้ เศียรจตุคามรามเทพ(เนื้อปูน)พร้อมฐานไม้
(ภาพตัวอย่าง)  (ภาพตัวอย่าง)


ไก่เทวาลัยจตุคามรามเทพ ไก่เทวาลัยจตุคามรามเทพ
ไก่เทวาลัยจตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลือง
ปิดทอง อุดผงจตุคามรามเทพปี 30
ไก่เทวาลัยจตุคามรามเทพ เนื้อทองเหลือง
ปิดทอง อุดผงจตุคามรามเทพปี 30
(ภาพตัวอย่าง)
(ภาพตัวอย่าง)

************************

*** ผู้สนับสนุน Web site ***

คลินิกการแพทย์แผนไทย ปิยะพงษ


 

 


 โชว์จตุคามรามเทพ(วัตถุมงคล)
 พิธีปลุกเสก “ผ้ายันตร์ทวาทศมณฑล” วันที่ 9 สิงหาคม 57
 ความคืบหน้าการสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ Update 4 กรกฎาคม 2557
 พิธีไหว้ครูจตุคามรามเทพ 4 พค. 57
 งานพิธีปลุกเสกเศียรจตุคามรามเทพและไก่จตุคามรามเทพ รุ่นสร้างเทวาลัย วันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 10.19 น. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่ององค์จตุคามรามเทพ และพระผงสุริยัน - จันทรา ตราไปรษณียากร
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ความถูกต้องตราไปรษณียากรชุด จตุคามรามเทพ
 การจัดสร้างตราไปรษณียากร ชุดจตุคามรามเทพ
 ขอให้ดำเนินคดีกับผู้สร้างวัตถุ มงคลจตุคามรามเทพปลอมแปลง
 ขออนุญาตสร้างวัตถุมงคล หลักเมืองนครศรีธรรมราชตามแบบ พระผงสุริยัน-จันทรา พ.ศ. 2530 และผ้ายันต์ รวมทั้งเทวรูป พระโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ นาคปรก 7 เศียร พ.ศ. 2532
 คำถามที่พบบ่อย
Copyright (c) 2006 Suriyunjuntra.com , All rights reserved. Designed by : ธารา อินมี

โทร.081-4347328 (tara_inme@yahoo.com)