.กฎอจินไตย 4 ประการ   ......  การปลอมแปลงสร้างเสริมพระปิดตาพังพระกาฬ  .... อาศรมจตุคามรามเทพ

Copyright © 2006 พลตำรวจโท สรรเพชญ  ธรรมาธิกุล, All rights reserved. Designed by : ธารา  อินมี (คุณโจ) Fax. 032-604062 (tvlj2555@gmail.com)

เปิดจอง !!! เศียรจตุคามรามเทพรุ่นสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ ความสูง 26 นิ้ว มีสองเนื้อ 1. ไฟเบอร์กลาส ราคา 8,000 บาท 2. เนื้อปูนปลาสเตอร์ ราคา 999 บาท จัดสร้างโดย พลตำรวจโท สรรเพชญ ธรรมาธิกุล !!! ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณธารา อินมี (โจ) โทร 081-4347328 ,081-0096909

>> หน้าหลัก <<

    ความจริงความลับเรื่อง

การทรงเจ้าเข้าผ
    ความจริงความลับเรื่อง

การเข้าทรง

    ความรู้สู่ความจริง
นายสมเกียรติ์ ทัสสนะเมธีหรือ
อาจารย์เขียด ,อาจารย์มนตร
จันทพันธ์ , นายอรรคณัฏฐ์
ธนานนท์สร (ทนายเอ)
โดยพลตำรวจโทสรรเพชญ
ธรรมาธิกุล
    เหตุที่ต้องสร้างหลักเมือง 
นครศรีธรรมราช ฉบับแปล
นครศรีธรรมราช ต้นฉบับ
    ความรู้สู่ความจริง
นายสมเกียรติ์ ทัสสนะเมธี
หรืออาจารย์เขียด ฉบับแปล
    ความรู้สู่ความจริง
นายสมเกียรติ์ ทัสสนะเมธี
หรืออาจารย์เขียด ต้นฉบับ
ครั้งสุดท้าย
    อาญายุติธรรมกับอาญา
สวรรค์ (๑)
    อาญายุติธรรมกับอาญา
สวรรค์ (๒)
    อาญายุติธรรมกับอาญา
สวรรค์ (๒) ต่อเอกสารชุดศาล
    คำฟ้องคดีนายอะผ่อง
    ดวงฤกษ์เทพมณฑล
จตุคามรามเทพ
    เทพมณฑลจตุคาม-
รามเทพ
    การสร้างพระผง
จตุคามรามเทพ
    ปรากฏการณ์จตุคาม-
รามเทพ
    ตำนานการสร้างวัตถุมงคล
หลักเมืองนครศรีธรรมราช
    พระราหูอวตาร
    การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ศักดิ์สิทธิ์จริง
    อิทธิปาฏิหาริย์
    ตั้งม้อ
    ความจริงความลับในเรื่อง
"ทำบุญทำทาน"
    สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งเคารพ
นับถือ
    เงินขวัญถุงจตุคามรามเทพ
    ความจริงความลับฯ
จักรวรรดิ์ไศเลนทร์ ตอนที่ ๒
    ความจริงความลับฯ
จักรวรรดิ์ไศเลนทร์ ตอนที่ ๑
    จตุคามรามเทพนาคปรก
9 เศียร
    ความจริงและความลับ
เรื่องจักรวรรดิสุวรรณภูมิ
    ความจริงและความลับ
มีดจตุคามรามเทพ
    ฝนตกขี้หมูไหล คนจัญไร
มาพบกัน
    พลตำรวจโท ตรีทศ
รณฤทธิวิชัย สร้างพระ
จตุคามรามเทพ
    วัตถุมงคลที่จะนำไป
แสดงในงานนิทรรศการ
    พระจตุคามรามเทพ
ขาว,แดง,ดำ
    โชควาสนาชะตาชีวิต
 
    สุริยันจันทราพระราหู
    กริชศักดิ์สิทธิ์
    ตำนานพระจตุคาม-
รามเทพปิดทอง
    คันฉ่องศักดิ์สิทธิ์
    นาฬิกาจตุคามรามเทพ
    วัตถุอัปมงคล
    พระผงจันทรา รุ่นที่๒
สีแดง สีดำ
    มันไม่ให้มึงเป็นผู้กำกับ
กูก็ไม่ให้มันเป็นอธิบด
    ควันหลงควันพิษที่จาง
หายไป
    การเปิดเผยความจริง
ความลับ
    ผลพวงของควันหลง
    พระผงสุริยัน-จันทรา
สีแดง สีดำ
    พระผงสุริยัน-จันทรา
รุ่นที่ ๒
    การจดทะเบียนผลงาน
ประติมากรรม
    ร่างทรงใหม
    พระผงสุริยัน รุ่นที่ ๒
สีแดง
    กลวิธีเปิดไฟไล่ผ
    ปัญหาการเกิดลายสลับส
ของ"พระผงจตุคามรามเทพ"
    ควันหลงจากงานนิทรรศน
การความรู้สู่ความจริงแท้ ครั้งที่
    ระบบดาว ๑๒ นักษัตร
    หลักปรัชญาโหราศาสตร์
    อจินไตย ๔ ประการ
    เครื่องรางของขลัง
    รูปประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์
    สัญลักษณ์และความหมาย
ของไก่หลักเมือง
    สุวรรณภูมิตั้งอยู่
ที่ไหน
    ภิกษุยอดมหาโจรโล้น
ห่มเหลือง
    นพรัตน์แห่งดาวนักษัตร
    จตุคามรามเทพสลับ
ดาวนักษัตร
    อานุภาพของดาว ๑๒
นักษัตร
    ดาว ๑๒ นักษัตร
    อัญมณีแห่งดาราจักร
    ประติมากรรมเทวรูปพระ
โพธิสัตว์จตุคามรามเทพ
"รุ่นที่๒"
    พระผงพังพระกาฬ
จตุคามรามเทพนาคปรก
๕ เศียร
    ระบบแสงแห่งจักรวาล-
ระบบธาตุในโลก
    ปาฏิหาริย์ไม่ใช่เรื่อง
เหนือธรรมชาติ
    ปาฏิหาริย์พระผงพัง
พระกาฬจตุคามรามเทพ
นาคปรก ๕ เศียร
    พระผงสุริยัน - จันทรา
รุ่นกู้ชาติ (รุ่น 2)
    วิกฤตชาต
    ยิงถล่มเจ้าพ่อที่พัทลุง
    ปัญหาเรื่อง ไก่หลักเมือง
นครศรีธรรมราช
    พระผงหลักเมือง
      ความจริงความลับเรื่อง
ตะกรุดคาดสะเอว
      ไก่แจ
      สายสะเอวหัวใจลูกประคำ
และตะกรุดหลักเมืองปลอม
      เครื่องรางของขลังหลักเมือง
นครศรีธรรมราชพิเศษ
      สุริยันจันทราชุดกรรมการ
      พระปิดตาพังพระกาฬ
หลักเมืองประจวบ
      ภัยพิบัติน้ำท่วมกรุงเทพฯ
และปริมณฑลจมน้ำ
      พระปิดตาพังพระกาฬปลอม
" เบบี้ แบบลอยองค์ " (รุ่นหัวงู
เก็งก็อง)
      จิตใต้สำนึก
      ศรัทธาเทียม ความเลื่อมใส
ปลอม หรือว่าเก็งกำไรไม่ได้จึงไม
ศักดิ์สิทธิ์
      เหรียญพระปิดตาพัง
พระกาฬ รุ่น 1
      การเข้าทรงเจ้าเข้าผ
      สีผึ้งสุวรรณภูม
      นายพร้อมพันธ์ เสนารักษ์
เป็นใคร?
      กองทุนจตุคามรามเทพ
ชุดที่ 5
      เปิดจองแล้วพระผงแสตมป์
หลักเมืองสีแดง - ดำ ด่วนมีจำนวน
จำกัด
      พระผงแสตมป์หลักเมือง
 สีแดง - สีดำ
      แนวความคิดในการสร้าง
ความมั่นคงอย่างถาวรใน 3
จังหวัดภาคใต้
      ผ้ายันต์จตุคามรามเทพ รุ่น
นาร์กีส สำหรับแจกพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
      หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเล
จืดจริงหรือ
      ปัญหาพระบูชาจตุคามราม
เทพนาคปรก 9 เศียร
      เครื่องรางธรรมชาต
      กองทุนจตุคามรามเทพ
ชุดที่ 4
      กองทุนจตุคามรามเทพ
ชุดที่ 3
      กองทุนจตุคามรามเทพ
ชุดที่ 2
      กองทุนจตุคามรามเทพ
ชุดที่ 1
      เงินกองทุนจตุคามรามเทพ
      แม้แต่เทพอวตารก็ยังต้อง
รอคอยเวลา
      จตุคามรามเทพสร้างธง
ยันตร์หนุมานแบบใหม
      ตั้งพระจตุคามรามเทพหัน
หน้าไปทางทิศไหนด
      ทำไมธงยันต์หนุมานของ
จตุคามรามเทพจึงไม่คุ้มครอง
กลุ่มพันธมิตร
      พระจตุคามรามเทพบูชา
      กฎอจินไตย4ประการ
      ความรู้สู่ความจริงเรื่องสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์
      ฤทธิ์เดชลมพายุหมุนนาร์กีส
ในปีราหูอวตาร
      รูปพระจตุคามรามเทพ
นาคปรก ๙ เศียร
      อาศรมจตุคามรามเทพ
      รูปพระจตุคามรามเทพนาค
ปรก 9 เศียร
      พระผงจตุคามรามเทพ
      พระผงจตุคามรามเทพปลอม
      อาศรมศรีวิชัย
      มหาบุรุษชาวเมือง 12 นักษัตร
      ตราไปรษณียากร จตุคาม
รามเทพ ที่ยังมีปัญหา
      ประวัติการสร้าง ดวงตรา
ไปรษณียากรชุดพระจตุคามรามเทพ
และพระผงสุริยัน - จันทรา
      ตามพรลิงคศรีวิชัยอาณาจักร
ที่ถูกลืม
      ข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งวันพิธ
ปลุกเสก (ภาพราชฑูตกรุงศรีอยุธยา)
      สัญลักษณ์แห่งความหมาย
ของพระผงสุริยัน - จันทรา
      ตราไปรษณียากรชุดจตุคาม
รามเทพ
      สุริยัน จันทรา พระราห
      ดาราจักรทางช้างเผือก
      ความจริงและความลับแห่ง
องค์จตุคามรามเทพ
      รังสีจักรวาล
      เอกภพ
      แนวความคิดในการสร้าง ความมั่นคงอย่างถาวรใน 3 จังหวัดภาคใต้
      ไหว้สมเด็จทวดที่ชมพูทวีป
      ไปไหว้เสด็จปู่เสด็จย่า
      ปัญหาเรื่องการสร้าง พระผง สุริยัน-จันทรารุ่นย้อนยุค
      วัตถุมงคลของศาลหลักเมือง ประจวบคีรีขันธ
       เทพศาสตราวุธ
       ศาสตราวุธ ศาสตราภรณ์
       ผ้ายันต์ศรีวิชัย
       มีดคร
       อาจารย์มนตรี จันทพันธ
       พิมพ์เขียวเสาหลักเมือง
       ห้ามลมห้ามคลื่น
       หลักชัยหลักบ้าน
       ดับสุริยา
       ศูนย์การค้ามาบุญครอง
       เรื่องการปลอมแปลงสร้าง
เสริมพระปิดตาพังพระกาฬ
       กลุ่มทำพระหลักเมืองปลอม
       อาจารย์มีชัย  เพชรอินทร
       ของฝากสำหรับผีลูกกรอก
       ประตูเพชรใหญ่
       ขอลูก
       นครกาละจำบากนาคบูรีสี
       พระนาคปรก  7  เศียร  แห่งปีราหูอวตาร
       คลื่นพระราหู
       พระอินทร์ทรงปืน
       ดาวหางลางแห่งความ หายนะ
       องค์จตุคามรามเทพ
ในปีราหูอวตาร
       พระผงนาคปรก 5 เศียร
      ภาพมายา
      ตาทิพย์
      แสงทิพย์
      สีอันเป็นทิพย์
       ปรากฏการณ์ จตุคามรามเทพ
       ปฏิญญาฟ้าดิน
       พระราหูคืออะไร
       ฟ้าฉ่ำเหนือแผ่นดินสามพราน
      กรุงศรีธรรมโศกถูกสาป
จริงหรือ
       กาลจักร
เมืองนครฯ
ศรีวิชัย
      พระราหูอมพระจันทร์
       เศรษฐีขี้เหนียว
       เจ้าหญิงนิทรา
       ฟ้าล่มที่ จี. เค. แลนด์
      วินาทีสุดท้าย

 

พลตำรวจโท สรรเพชญ ธรรมาธิกุล

" ผู้ยอมหักไม่ยอมงอต่ออธรรม   เป็นผู้นำเป็นผู้กล้าทำหน้าที่ "

ผู้สร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช <ประวัติ>

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


แผนที่เส้นทางการเดินทางไปเทวาลัยจตุคามรามเทพ

ผ้ายันต์นวรัตน์วัชรมงคล ขนาดใหญ่ มี 3 สี

ขนาดใหญ่พิเศษ 15X17 นิ้ว

(องค์จตุคามรามเทพลงยันต์ขณะประทับทรงทุกผืน)

ผ้ายันต์นวรัตน์วัชรมงคล ขนาดกลางและเล็ก มี 9 สี

ขนาดกลาง 20X25 ซม. ขนาดเล็ก 12X15 ซม.

ตัวอย่าง รูปภาพวัตถุมงคลของกองทุนจตุคามรามเทพ

เงินรายได้ทั้งหมดนำไปสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

***ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น***
เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง
เหรียญแสตมป์เศียรหลักเมือง
นครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๓๐
นครศรีธรรมราช พ.ศ.๒๕๓๐
เนื้อทองแดงแป้งเจิม
เนื้อทองแดง แบบพิเศษปิดทอง
องค์ละ ๒,๔๙๙ บาท
รุ่นทูลเกล้าฯ ทรงเจิมยอดชัยหลักเมือง
องค์ละ ๘,๙๙๙ บาท
พระนาคปรกใบมะขาม
พระนาคปรกใบมะขาม

เนื้อทองแดงแป้งเจิม ปี ๒๕๔๓

เนื้อทองแดงแบบปิดทอง ปี ๒๕๔๓

องค์ละ ๑,๔๙๙ บาท

องค์ละ ๑,๙๙๙ บาท
พระพุทธศรีวิชัยนำโชค ปี ๒๕๓๐
พระผงสแตมป์เศียรหลักเมือง
องค์ละ ๙,๙๙๙ บาท
เนื้อสีขาว องค์ละ ๕๙ บาท
พระพุทธศรีวิชัยนำโชค
พระผงสุริยัน พิมพ์ใหญ่

เนื้อผง สีขาว ปี ๒๕๓๐

เนื้อไม้ปัดนาค ปี ๒๕๓๐

แบบพิเศษปิดทองคำ
รุ่นทูลเกล้าฯ ทรงเจิมยอดชัยหลักเมือง
พระปิดตาพังพระกาฬแบบลอยองค์
พระปิดตาพังพระกาฬแบบลอยองค์

รุ่นคันฉ่องสองจักพรรดิ

รุ่นคันฉ่องสองจักพรรดิ

เนื้อทองคำ ขนาดกลาง ปี ๒๕๔๔
เนื้อทองคำ ขนาดเล็ก ปี ๒๕๔๔
รูปพระโพธิสัตว์นาคปรก ๙ เศียร
รูปพระโพธิสัตว์นาคปรก ๗ เศียร
รุ่นเกาะเภตรา ความสูง
รุ่นยามเฝ้าแผ่นดิน ความสูง
๑ เมตร ๙ ซ.ม.(๑๐๙ ซ.ม.)
๑ เมตร ๙ ซ.ม.(๑๐๙ ซ.ม.)
ปี ๒๕๔๓
ปี ๒๕๕๐
รูปพระโพธิสัตว์นาคปรก ๗ เศียร
รูปพระโพธิสัตว์นาคปรก ๗ เศียร
ความสูง ๖๕ ซ.ม.(๒๖ นิ้ว)
ความสูง ๒๓ ซ.ม.(๙ นิ้ว)
ปี ๒๕๔๘
ปี ๒๕๔๙
เหรียญพระปิดตาพังพระกาฬ
พระผงสแตมป์เศียรหลักเมือง
รุ่น ๑ เนื้อนวโลหะ ปี ๒๕๓๐
เนื้อสีขาว
มีดจตุคามรามเทพขนาดกลาง
มีดจตุคามรามเทพขนาดเล็ก
รุ่น ๓ ตั้งแต่ปลายมีดถึงด้ามงา
รุ่น ๓ ตั้งแต่ปลายมีดถึงด้ามงา
ความยาวประมาณ ๑๓ นิ้วครึ่ง
ความยาวประมาณ ๖ นิ้ว
พระปิดตาพังพะกาฬ
พระปิดตาพังพะกาฬ
รุ่นเกาะเภตรา พิมพ์เล็ก
รุ่นเกาะเภตรา พิมพ์เล็ก
เนื้อแร่ ปี ๒๕๔๓
เนื้อทองแดง ปี ๒๕๔๓
พระปิดตาพังพะกาฬ
พระปิดตาพังพะกาฬ
รุ่นคันฉ่องสองจักรพรรดิ์
รุ่นคันฉ่องสองจักรพรรดิ์
พิมพ์กลาง เนื้อเงิน ปี๒๕๔๔
พิมพ์กลาง เนื้อคันฉ่อง ปี๒๕๔๔
พระปิดตาพังพะกาฬ
พระปิดตาพังพะกาฬ
รุ่นคันฉ่องสองจักรพรรดิ์
รุ่นคันฉ่องสองจักรพรรดิ์
พิมพ์เล็ก เนื้อเงิน ปี ๒๕๔๔
พิมพ์เล็ก เนื้อคันฉ่อง ปี ๒๕๔๔
หัวใจลูกประคำเล็ก ปี ๒๕๓๐
หัวใจลูกประคำกลาง ปี ๒๕๓๐
ไม้ตะเคียนทอง ไหมเจ็ดสี
ไม้ตะเคียนทอง ไหมเจ็ดสี
ความยาวประมาณ ๒ ซ.ม.
ความยาวประมาณ ๒ ซ.ม.
(ไม้ต้นเดียวกับเสาหลักเมืองนครฯ)
(ไม้ต้นเดียวกับเสาหลักเมืองนครฯ)
หัวใจลูกประคำใหญ่ ปี ๒๕๓๐
หัวใจลูกประคำยาว ปี ๒๕๓๐
ไม้ตะเคียนทอง ไหมเจ็ดสี
ไม้ตะเคียนทอง ไหมเจ็ดสี
ความยาวประมาณ ๒ ซ.ม.ครึ่ง
ความยาวประมาณ ๓ ซ.ม.ครึ่ง
(ไม้ต้นเดียวกับเสาหลักเมืองนครฯ)
(ไม้ต้นเดียวกับเสาหลักเมืองนครฯ)
แผ่นปั๊มพระราหูทองแดง
แผ่นปั๊มพระราหูทองแดง
แบบกลม ปี ๒๕๔๔
แบบสี่เหลี่ยม ปี ๒๕๔๔
ตะกรุดหุ้มด้ายถัก
ตะกรุดหุ้มด้ายถัก
สีชมพู ปี ๒๕๓๐
สีส้ม ปี ๒๕๓๐
ความยาวประมาณ ๕ ซ.ม.-๕ ซ.ม.ครึ่ง
ความยาวประมาณ ๕ ซ.ม.-๕ ซ.ม.ครึ่ง
ตะกรุดหุ้มด้ายถัก
ตะกรุดหุ้มด้ายถัก
สีม่วง ปี ๒๕๓๐
สีฟ้า ปี ๒๕๓๐
ความยาวประมาณ ๕ ซ.ม.-๕ ซ.ม.ครึ่ง
ความยาวประมาณ ๕ ซ.ม.-๕ ซ.ม.ครึ่ง
ผ้ายันต์นาคปรก ๗ เศียร
ผ้ายันต์นาคปรก ๗ เศียร
ปี ๒๕๓๑
ปี ๒๕๓๑
พื้นสีเหลือง ริ้วสีแดง
พื้นสีเหลือง ริ้วสีเขียว
ความยาวประมาณ ๑๑x๑๑ นิ้ว
ความยาวประมาณ ๑๑x๑๑ นิ้ว
ผ้ายันต์นาคปรก ๗ เศียร
ผ้ายันต์นาคปรก ๗ เศียร
ปี ๒๕๓๑
ปี ๒๕๓๑
พื้นสีดำ ริ้วสีเหลืองทอง
พื้นสีเขียว ริ้วสีเหลืองอ่อน
ความยาวประมาณ ๑๑x๑๑ นิ้ว
ความยาวประมาณ ๑๑x๑๑ นิ้ว
 
พระผงจตุคามรามเทพรุ่นสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ
องค์ละ ๙๙ บาท
 

ตัวอย่าง รูปภาพวัตถุมงคลของกองทุนจตุคามรามเทพ

เงินรายได้ทั้งหมดนำไปสร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพ

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ชื่อบัญชี
ธนาคาร
ประเภท
สาขา
เลขที่บัญชี
คุณธารา อินมี
ธนาคารไทยพาณิชย์
ออมทรัพย์
สาขาประจวบฯ
699-2-114898
Google
Search WWW Search google.com

>> ประมวลภาพ <<
       ประมวลภาพ"ขอได้ ไหว้รับ
เข้าถึง พึ่งได้"โดยมีคุณโชคชัยและ
คุณศิริชัย บูลกุล ประธานในพิธีเท
ทองหล่อเศียรองค์จตุคามรามเทพ
รุ่นปฐมฤกษ์ (หล่อนำฤกษ์)
       ประมวลภาพวิดีโอพิธีวาง
ดวงฤกษ์เทวาลัยจตุคามรามเทพ
และปลุกเสกผ้ายันต์
       ประมวลภาพ "ขอได้
ไหว้รับ" ล่าสุด
       ประมวลภาพ "ขอได
ไหว้รับ"
       ประมวลภาพขณะกำลังปรับ
พื้นที่เทวาลัยจตุคามรามเทพ ณ
ริมฝั่งแม่น้ำกุยบุรี ต.หาดขาม
อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
       ประมวลภาพร่างทรงองค
จตุคามรามเทพคนใหม
       ประมวลภาพพิธีวางดวง
ฤกษ์สร้างเทวสถานจตุคามรามเทพ
ที่สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
       ประมวลภาพนิทรรศการ
ครั้งที่ 5 
       พิธีเททองหล่อพระบูชา
จตุคามรามเทพ
       ประมวลภาพนิทรรศการและ
บรรยายพิเศษ ครั้งที่ 4
       ประมวลภาพนิทรรศการและ
บรรยายพิเศษ
       คุณบัญญัติ บรรทัดฐาน ทำ
พิธีสวมยอดหลักชัย จตุคามรามเทพ
ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ
       หลักเมืองประจวบคีรีขันธ์
       ประมวลภาพกองทุนจตุคาม
รามเทพแจกผ้ายันต์ รุ่นนาร์กีส
สำหรับพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย
       วัตถุมงคลที่เปิดให้เช่าบูชา
       ประมวลภาพวัตถุมงคล
       หน้าปก DVD ความรู้สู่ความ
จริงแท้จตุคามรามเทพ
       ประมวลภาพพิธีปลุกเสก
พระบูชานาคปรก 9 เศียร เพิ่มเติม
จากเพื่อนสมาชิก
       ประมวลภาพพิธีปลุกเสก
พระบูชานาคปรก 9 เศียร
       ประมวลภาพแห่งความทรง
จำเกี่ยวกับการสร้างหลักเมืองนครฯ
ถ่ายโดยท่านสรรเพชญ
       ประมวลภาพพิธีปลุกเสก
ชนวนหล่อพระบูชานาคปรก 9 เศียร
       ประมวลภาพพิธีปลุกเสกบัตร
สมาชิกอาศรมจตุคามรามเทพ
       รูปหล่อลอยองค์พังพระกาฬ
 ต้นแบบ
       สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 4 อย่าง
.ประจำตัว พลตำรวจโทสรรเพชญ
       ความรู้สู่ความจริง
       ประมวลภาพพิธีปลุกเสกพระ
ผงจตุคามรามเทพ วันที่10เม.ย2551
       ประมวลภาพพิธีปลุกเสกการ
สร้างดวงตราไปรษณียากร ชุดพระ
จตุคามรามเทพ
       ประมวลภาพรายการความรู้
สู่ความจริงแท้ ทาง ASTV
       พีธีปลุกเสกพระผงสุริยัน รุ่น
ยามเฝ้าแผ่นดิน วันที่ 21มิ.ย.2550
       ภาพเททองหล่อพระบูชา รุ่น
ยามเฝ้าแผ่นดิน วันที่ 4 มี.ค.2550
       พีธีปลุกเสกพระผงพัง
พระกาฬ วันที่ 27 ม.ค.2550
พิมพ์ใหญ่รุ่น 2 วันที่10พ.ย.2548
>> เอกสารและจดหมาย <<
      ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่ององค์จตุคาม
รามเทพ และพระผงสุริยัน - จันทรา
ตราไปรษณียากร
      ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
ความถูกต้องตราไปรษณียากรชุด
จตุคามรามเทพ
      การจัดสร้างตราไปรษณียากร
ชุดจตุคามรามเทพ
      ขอให้ดำเนินคดีกับผู้สร้างวัตถุ มงคลจตุคามรามเทพปลอมแปลง
      ขออนุญาตสร้างวัตถุมงคล หลักเมืองนครศรีธรรมราชตามแบบ  พระผงสุริยัน-จันทรา พ.ศ. 2530  และผ้ายันต์ รวมทั้งเทวรูป พระโพธิสัตว์ จตุคามรามเทพ นาคปรก 7 เศียร  พ.ศ. 2532
      อนุญาตให้สร้างวัตถุมงคล หลักเมือง รุ่นยามเฝ้าแผ่นดิน  ตามที่ขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์
      ขออนุญาตจัดพิมพ์ประวัติ และบทสัมภาษณ์ของท่านเผยแพร
      อนุญาตให้หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการจัดพิมพ์หนังสือประวัติ ผลงานของ พลตำรวจโทสรรเพชญ
      ละเมิดลิขสิทธิ์
      ขอให้ระงับการใช้ศาลหลัก เมืองและวัดพระธาตุวรมหาวิหาร ทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
      ขอให้สอบสวนพระภิกษุละเมิด พระธรรมวินัยละใช้วัดทำพิธีปลุกเสก วัตถุมงคลหลอกลวงประชาชน
      หนังสือตอบรับ ดร.สุเมธ
ตันติเวชกุล
หลักเมือง
ทำพิธี

 

 

Copyright © 2006  Suriyunjuntra.com , All rights reserved. Designed by : ธารา  อินมี  

โทร.081-4347328   (tara_inme@yahoo.com)

Hit Counter
......จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์....